Štítek: životní cyklus výrobku

3. Projektový management

10. Základní pojmy v řízení: Kontrola– kontrola je činnost, která usměrňuje události tak, aby se shodovaly s plánem; obsahuje zjišťování odchylek od cílů a inicializuje nápravné akce, které zajistí očekávané cíle– efektivní kontrola lidských...

4) MARKETINGOVÝ MIX

MARKETINGOVÝ MIX = obsáhlý různorodý soubor všech marketingových nástrojů rozdělených do 4 skupin (podle hlediska k čemu se vztahují):1. výrobek – PRODUKT2. cena – PRICE – také se označuje jako3. distribuce – PLACE „...