Štítek: zdroje dat

5) Přednáška: PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT – jsou sbírána v terénu, jsou originální, nejsou nikde k dispozici METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT Metody: představují určitý obecný postup charakterizovaný určitými postoji Marketingový výzkum se člení na...

4) Přednáška: PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 1/ Formy marketingového výzkumu (MV) a) časové hledisko členění metod MV MV můžeme provádět buď – jednorázově nebo – trvale statický přístup• Průzkum trhu – jde o jednorázové zjišťování...