Štítek: výzkum produktu

5) Přednáška: PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT – jsou sbírána v terénu, jsou originální, nejsou nikde k dispozici METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT Metody: představují určitý obecný postup charakterizovaný určitými postoji Marketingový výzkum se člení na...