Štítek: výrobek

4) MARKETINGOVÝ MIX

MARKETINGOVÝ MIX = obsáhlý různorodý soubor všech marketingových nástrojů rozdělených do 4 skupin (podle hlediska k čemu se vztahují):1. výrobek – PRODUKT2. cena – PRICE – také se označuje jako3. distribuce – PLACE „...

3) MARKETING

MARKETING = ucelený systém aktivit, který vede k řízení nabídky správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu za správnou cenu (usměrnění trhu zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli; výroba předem prodaných výrobků)....

9) Přednáška: MARKETINGOVÉ STRATEGIE

MARKETINGOVÉ STRATEGIE Klasifikace:– parciální = dílčí, zaměření na výrobek, trh– integrované = zaměřený na všechno, konkrétní Parciální strategietypy strategií – matice výrobek – trh (Ausoff 1966) – konkurenční strategie – Porterova analýza (1983) –...

8) Produkt

Produkt – hmotný a nehmotný statek nebo služba, který slouží k uspokojení potřeb a přání spotřebitelů a je prospěšný pro společnost a) podstata– uspokojení potřeb, ekonomická kategorie– pracovní síla, přírodní zdroje (půda, síly), suroviny...

1) Marketing

Marketing – způsob řízení podniku prostřednictvím trhu (průzkum budoucí poptávky), která by měla zabezpečit firmám prosperitu– cílem je dlouhodobá ziskovost spojená s úspěšným prodejem a uspokojením potřeb spotřebitelů– T. Baťa, kolébkou USA, koncem 19....