Štítek: trh

2) TVORBA A OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍHO MIXU

TVORBA A OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍHO MIXU: – jeden z nejtěžších úkolů MG manažera– v praxi neexistují kvantitativní kritéria pro tvorbu účinného mg komunikačního mixu– volbu ovlivňují následující faktory:1. charakter trhu2. charakter produktu3. stádium životního cyklu...

4) Přednáška: PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 1/ Formy marketingového výzkumu (MV) a) časové hledisko členění metod MV MV můžeme provádět buď – jednorázově nebo – trvale statický přístup• Průzkum trhu – jde o jednorázové zjišťování...

7) Internacionální marketing

Internacionální marketing (IM) nabývá na významu (růst významu i objemu mezinárodního obchodu); prodloužení životního cyklu výrobku, zlepšení konkurenčního postavení na domácím trhu, stimulace národní ekonomiky – větší suma peněz, která se do ní dostává,...

6) Přednáška: Měření trhu

Měření trhu 1. základní pojmy zájem = potřeba, požadavekpříjem = ekonomické zdrojepřístup = distribuce, bariéry, omezenídostupný trh = zájem, příjem, omezeníkompletní dostupný trh = dostupný + komplementacecílový trh = tam, kam chcemeproniknutý trh =...

5) Přednáška: Situační analýza

Situační analýza • marketingová situace podniku ve třech časových horizontech:• minulost• současnost• budoucnost• externí analýza• interní analýza neovlivnitelné faktory = makroprostředíovlivnitelné faktory = mikroprostředí (v podniku) PROSTŘEDÍ PODNIKU Externí analýza:1) Analýza makroprostředí2) Analýza struktury...

11) Promotion (propagace)

Promotion (propagace) – důležitá je zde komunikace (přenos myšlenek, představ a pocitů Komunikace– model komunikace (management)– komunikace v sobě zahrnuje marketingovou komunikaci, jejíž součástí je i marketingový výzkum • verbální• neverbální (řeč těla)• individuální•...