Štítek: trendová analýza

5) Finanční analýza

Finanční analýza – výpočet poměrových ukazatelů– srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry– hodnocení poměrových ukazatelů v čase– hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli– návrh na opatření 5 skupin poměrových ukazatelů:a) ukazatele likvidity měřící schopnost...