Štítek: SWOT analýza

2) Přednáška: ZÁKLADNÍ POJETÍ PODNIKU

ZÁKLADNÍ POJETÍ PODNIKU HISTORIE MARKETINGU I. etapa primitivní marketing (1850-1920)USA – prudký rozvoj výroby => produkce se obtížně prodává, příčina není v kupní síle spotřebitele, výrobce má zájem o využití kapacit, nevěnuje se trhu...

3) Determinace firmy v jejím okolí

Determinace firmy v jejím okolí Neovlivnitelné prostředí– ovlivnitelné oblasti (5)• zdroje a cíle• konkurenční prostředí• ekonomické a technologické prostředí• politicko – právní prostředí• kulturně – sociální prostředí S-W analýza– hodnocení vlivu vnějších činitelů, prováděné...