Štítek: spotřebitel

3) FORMY KOMUNIKACE

FORMY KOMUNIKACE 1. Neosobní (masová) komunikace:– předává sdělení velké skupině potenciálních/současných zákazníků přibližně ve stejném okamžiku– výhody:o snižuje N na jednu osobuo možnost oslovit i geograficky rozptýlenou cílovou skupinuo můžeme ji flexibilně měnit podle...

5) Realizace marketingového řízení

Realizace marketingového řízení = převedení marketing. plánu do praxe; souvis. s organizací marketingové práce; možnosti:1. podle funkcí = komunikace, výrobek – distribuce2. podle zákazníků = u velkých zákazníků – specifický marketingový přístup, různé použití...

7) Spotřebitel

Spotřebitel – Marshlowova hierarchie potřeb5-stupňový model kupního procesu Typy zákazníkůa) konečný spotřebitelb) zprostředkovatel– velkoobchod– maloobchodc) průmysloví zákazníci– výrobci zboží a služeb– výrobní (farmáři, rybáři, těžaři, stavaři)– finanční instituce (pojišťovny, banky, nemovitosti)– ostatní služby (dopravní...