Štítek: řízení komunikace

7. Projektový management

27. Řízení projektové komunikace: plánování a distribuce, řízení porad– obsahuje procesy potřebné k časově i významově správnému generování, sběru, rozšíření, uschování projektových informací a k závaznému zacházení s nimi– poskytuje spojení mezi lidmi, šíří...

6) Řízení komunikace

Řízení komunikace „Schopnost komunikovat je na prvním místě v seznamu kritérií úspěchu.“ Peter Drucker – správná komunikace je kritickým faktorem úspěchu– dejte správnou informaci správným posluchačům– komunikace mezi projektem a účastníky projektu– informace o...