Štítek: reklama

8) PUBLIC RELATIONS

Public relations (složky, priority, její účinnost, význam její využití pro různé společenské oblasti, etika PR) PUBLIC RELATIONS – VYMEZENÍ: = komunikace a vytváření vztahů dovnitř i navenek firmy (dobré vztahy s nejrůznějšími cílovými skupinami)=...

7) 2. PODPORA PRODEJE A PŘÍMÝ MARKETING

PŘÍMÝ MARKETING: = interaktivní mg systém, který používá jedno či více médií pro vytváření měřitelné odezvy nebo transakce v jakémkoli místě – zahrnuje všechny tržní aktivity, které vytvářejí přímý kontakt s cílovou skupinou –...

6) 2. Reklamní kampaň

Ad 3: Taktická realizace: 1. Určení konkrétního rozpočtu– významně ovlivňuje podobu a realizaci reklamní kampaně– metody sestavení rozpočtu:a) podle předem stanovených cílů– nejobjektivnější– stanovíme cíle a poté prostředky, pomocí kterých lze těchto cílů dosáhnout...

2) MARKETINGOVÝ MIX

MARKETINGOVÝ MIX 8 rozdílů mezi P.R. a reklamou: P.R. REKLAMA1. dlouhodobá působnost krátkodobá působnost2. účinky nelze změřit, event. velmi obtížně účinky lze změřit3. uvádí všechny informace neuvádí nikdy negativní informace4. působí na rozumovou oblast...

1) MARKETINGOVÁ KOMUNIAKCE

MARKETINGOVÁ KOMUNIAKCE V posledních desetiletích nabývá na významu a to jak ze strany podniků, tak ze stran vnímání spotřebitele. Rostou i částky vynakládané na marketingovou komunikaci a mění se i struktura vložených prostředků.Cíle: zvýraznit...

11) Promotion (propagace)

Promotion (propagace) – důležitá je zde komunikace (přenos myšlenek, představ a pocitů Komunikace– model komunikace (management)– komunikace v sobě zahrnuje marketingovou komunikaci, jejíž součástí je i marketingový výzkum • verbální• neverbální (řeč těla)• individuální•...

10) Propagační prostředky

Propagační prostředky – vzorky, ochutnávky, předváděčky, kalendáře, výkladní skříně (markýza = stříška nad obchodem), světelné nápisy, poutače, cenovky, tácky, účtenky, jídelní lístky, etikety, obaly, potiskové předměty logem (ubrusy, klíče, slunečníky, zapalovače, půllitry, trička, ponožky,...