Štítek: projektový management

9) Správa dokumentů

Správa dokumentů Správa dokumentů – znalostní management­ systematický proces organizování a uchovávání znalostí, takže mohou být znalosti získávány zpět, využívány a prezentovány způsobem, který jim zajišťuje hodnotu a umožňuje jejich pochopení­ pojmy: data, informace,...

8) Řízení rizika

Řízení rizika Definice managementu rizikaMistr Sun-tzu: Pravidlem vojenských operací není spolehnout se na to, že nepřítel nepřijde, ale připravit si způsoby, jak se s ním utkat, nespoléhat na to, že nepřítel nebude útočit, ale...

7) Hlavní výstupy

Hlavní výstupy – individuální zprávy o stavu– členové týmu projektovému vedoucímu – týdenní/měsíční zprávy o stavu projektu– projektový manažer účastníkům projektu– může existovat několik zpráv v různé formě pro různé příjemce – kontrolní porady...

6) Řízení komunikace

Řízení komunikace „Schopnost komunikovat je na prvním místě v seznamu kritérií úspěchu.“ Peter Drucker – správná komunikace je kritickým faktorem úspěchu– dejte správnou informaci správným posluchačům– komunikace mezi projektem a účastníky projektu– informace o...

5) Řízení rozsahu

Řízení rozsahu 2 zásadní chyby 1. špatná definice programu2. chybí řízení rozsahu – řízení rozsahu – stanovím obsah a hranice projektu– musí ho odsouhlasit investor Podstata řízení změn rozsahu– řízení změn rozsahu znamená přinutit...

4) Řízení rozporů

Řízení rozporů ROZPOR = VELKÝ PROBLÉM!!! – oficiálně definovaný problém, který má vliv na postup projektu a u něhož se nedosáhlo dohody– jeho řešení je mimo vliv projektového týmu– projektový manažer buď řešení sám...

3) Projektový plán

Projektový plán– rozsáhlá činnost na začátku projektu, kdy se vytváří projektový plán– algoritmická činnost, existují počítačové nástroje, které podporují vytvoření plánu a vypracování plánu projektu– promysli si činnosti– kde je to možné, využívej plán...

2) Definování prací

Definování prací1. cíle (goals)2. průběžné cíle (obejctives)3. rozsah4. odhady množství práce (effort), nákladů (costs) a doby trvání (duration)5. předpoklady (asoumptions)6. rizika7. přístup8. organizace projektu ad 1) Cíl– cíl na vysoké úrovni– charakterizuj, proč se...

1) PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT = proces, který trvá v čase – projekt se dělí na fáze (z důvodu časové náročnosti projektu)– fáze = plánování, kontrola apod.– fáze se skládá z procesů, k jejich uskutečnění potřebujeme znalosti,...