Štítek: produktivita

4) Segmentace trhu

Segmentace trhu – rozčlenění rozsáhlého heterogenního trhu na určitý počet menších celků, které budou tvořeny zákazníky s podobnými vlastnostmi a podobnými nákupními zvyklostmi– tyto heterogenní prvky celého trhu jsou uvnitř heterogenní (trh dopravních prostředků...

10) Management kvality

Management kvalityhttp://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2482436903091464491&postID=3369095521016321364– kvalita (kvalitativní stupeň) je určována zákazníkem a znamená, že projekt a jeho výstupy splňují požadavky a očekávání zákazníka– kvalita předpokládá splnění norem pro projektový produkt a projektové řízení– kvalita neznamená to nejlepší...