Štítek: produkt

2) TVORBA A OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍHO MIXU

TVORBA A OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍHO MIXU: – jeden z nejtěžších úkolů MG manažera– v praxi neexistují kvantitativní kritéria pro tvorbu účinného mg komunikačního mixu– volbu ovlivňují následující faktory:1. charakter trhu2. charakter produktu3. stádium životního cyklu...

10) Přednáška: MARKETINGOVÝ MIX

MARKETINGOVÝ MIX 1. PRODUKT = je předmětem směny • pět záležitostí, které k produktu patří: – sortiment– kvalita– značka– obal– služby• pět úrovní produktu• klasifikace produktu Strategie sortimentu1. rozšíření výrobkové řady2. inovace výrobkové řady3....

8) Produkt

Produkt – hmotný a nehmotný statek nebo služba, který slouží k uspokojení potřeb a přání spotřebitelů a je prospěšný pro společnost a) podstata– uspokojení potřeb, ekonomická kategorie– pracovní síla, přírodní zdroje (půda, síly), suroviny...