Štítek: prodej

1. Projektový management

1. Co je projekt (dva aspekty, cíl, projektový produkt, dočasnost, unikátnost)– úkolem institucí nebo podniků je vykonávat nějakou smysluplnou práci; ta se obecně skládá z jednotl. operací nebo projektů a tyto dvě formy se...

9) OSOBNÍ PRODEJ

OSOBNÍ PRODEJ: – jediná osobní forma komunikace– důležitá součást komunikačního mixu firmy, zvláště:o u zboží s vyšší cenou a omezenou distribucío je-li počet kupujících omezeno u průmyslových firem, maloobchodníků a velkoobchodníků je vhodnější OP...

7) 2. PODPORA PRODEJE A PŘÍMÝ MARKETING

PŘÍMÝ MARKETING: = interaktivní mg systém, který používá jedno či více médií pro vytváření měřitelné odezvy nebo transakce v jakémkoli místě – zahrnuje všechny tržní aktivity, které vytvářejí přímý kontakt s cílovou skupinou –...

7) 1. PODPORA PRODEJE A PŘÍMÝ MARKETING

PODPORA PRODEJE A PŘÍMÝ MARKETING (charakteristika, hlavní formy, charakter působení, faktory účinnosti, problémy, legislativa) PODPORA PRODEJE = soubor krátkodobých stimulů, který má povzbudit k vyzkoušení produktu/služby nebo k jejich nákupu – cíl: zdůraznit, doplnit...

3) FORMY KOMUNIKACE

FORMY KOMUNIKACE 1. Neosobní (masová) komunikace:– předává sdělení velké skupině potenciálních/současných zákazníků přibližně ve stejném okamžiku– výhody:o snižuje N na jednu osobuo možnost oslovit i geograficky rozptýlenou cílovou skupinuo můžeme ji flexibilně měnit podle...

11) Promotion (propagace)

Promotion (propagace) – důležitá je zde komunikace (přenos myšlenek, představ a pocitů Komunikace– model komunikace (management)– komunikace v sobě zahrnuje marketingovou komunikaci, jejíž součástí je i marketingový výzkum • verbální• neverbální (řeč těla)• individuální•...

10) Propagační prostředky

Propagační prostředky – vzorky, ochutnávky, předváděčky, kalendáře, výkladní skříně (markýza = stříška nad obchodem), světelné nápisy, poutače, cenovky, tácky, účtenky, jídelní lístky, etikety, obaly, potiskové předměty logem (ubrusy, klíče, slunečníky, zapalovače, půllitry, trička, ponožky,...

1) Marketing

Marketing – způsob řízení podniku prostřednictvím trhu (průzkum budoucí poptávky), která by měla zabezpečit firmám prosperitu– cílem je dlouhodobá ziskovost spojená s úspěšným prodejem a uspokojením potřeb spotřebitelů– T. Baťa, kolébkou USA, koncem 19....