Štítek: přednášky

7) Přednáška: TEORIE VÝBĚRU VZORKU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM TEORIE VÝBĚRU VZORKU Metody výběru• Aselektivní (plošný výběr, stratifikovaný výběr, vzorek jako shluk)• Selektivní (podílový výběr) Stanovení velikosti vzorkuf = p x q nkde p pravděpodobnost (procento), že sledovaný jev nastane q...

6) Přednáška: VÝBĚR VZORKU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM VÝBĚR VZORKU Celý proces výběru vzorku je výrazně ovlivněn tím, kolik na něj podnik má peněz, kolik času mu věnuje a jak jej umí zorganizovat. NÁKLADY ČAS hlediska při výběru vzorku ORGANIZACE...

5) Přednáška: PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PRIMÁRNÍ ZDROJE DAT – jsou sbírána v terénu, jsou originální, nejsou nikde k dispozici METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT Metody: představují určitý obecný postup charakterizovaný určitými postoji Marketingový výzkum se člení na...

4) Přednáška: PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 1/ Formy marketingového výzkumu (MV) a) časové hledisko členění metod MV MV můžeme provádět buď – jednorázově nebo – trvale statický přístup• Průzkum trhu – jde o jednorázové zjišťování...

3) Přednáška: INFORMACE

MARKETINGOVÝ VÝZKUM Co je důležité – jaká data jsou relevantní – co jsou to informace? Technici /tvůrci počítačových IS Administrativa (novináři,…) Manažeři (a obecně lidé při rozhodování) INFORMACE Pragmatika: zprávám přiřazován význam (smysl) ZPRÁVY...

1) Přednáška: MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MARKETINGOVÝ VÝZKUM Zásady pedagogiky (UNESCO) 1. UČIT SE POZNÁVAT.2. UČIT SE JEDNAT.3. UČIT SE ŽÍT S OSTATNÍMI.4. UČIT SE BÝT. VÝCHODISKA:– PLÁNOVÁNÍ– ROZHODOVÁNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM = spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci informací,...

10) Přednáška: MARKETINGOVÝ MIX

MARKETINGOVÝ MIX 1. PRODUKT = je předmětem směny • pět záležitostí, které k produktu patří: – sortiment– kvalita– značka– obal– služby• pět úrovní produktu• klasifikace produktu Strategie sortimentu1. rozšíření výrobkové řady2. inovace výrobkové řady3....

9) Přednáška: MARKETINGOVÉ STRATEGIE

MARKETINGOVÉ STRATEGIE Klasifikace:– parciální = dílčí, zaměření na výrobek, trh– integrované = zaměřený na všechno, konkrétní Parciální strategietypy strategií – matice výrobek – trh (Ausoff 1966) – konkurenční strategie – Porterova analýza (1983) –...

8) Přednáška: Typy organizací

Typy organizací 1) organizace nenakupující, ale vytvářející vztahy– organizace těžko mění své vztahy– organizace o sobě zveřejňuje informace 2) charakteristika průmyslového a obchodního trhu 3) typy kupních situacía. nový nákup – nový kupujícíb. modifikovaný...