Štítek: pracovní výkon

7) Přednáška: Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců Hodnocení výkonu– Důležitá, často podceňovaná činnost ŘLZ– Nezkoumán pracovník, ale jeho pracovní výkon– Rozdíl mezi hodnoceními dělnických profesí, technicko hospodářskými pracovníky či manažeryo samotná kapitola je hodnocení dělníků – nejjednodušší => např....

LIDSKÝ PRACOVNÍ VÝKON A ČINITELÉ JEJ OVLIVŇUJÍCÍ

LIDSKÝ PRACOVNÍ VÝKON A ČINITELÉ JEJ OVLIVŇUJÍCÍ Každý podnik v tržních podmínkách sleduje svůj vrcholový cíl, kterým je maximalizace zisku. Podnik jako složitý počítač se skládá z nejrůznějších částí. Jedním z nejdůležitějších elementů pro...