Štítek: podniková strategie

4) Přednáška: STRATEGIE

STRATEGIE Pohled na strategii Plánování – strategické (dlouhodobé) – střednědobé – krátkodobé (operativní)• nejprve se musí stanovit strategie podniku jako celku, a z něj se poté stanovují dílčí strategie – marketingu, výroby, prodeje, technologie...

1) Přednáška: Globalizace

Globalizace – definice (přesná) se nikde nevyskytuje– charakteristika (HN): globalizací se rozumí kvalitativní změny ve světovém hospodářství, které jsou umožněné pokrokem informačních, komunikačních a počítačových technologií a které znamenají, že se svět propojuje vzájemně...