Štítek: podnik

3) Přednáška: INFORMACE

MARKETINGOVÝ VÝZKUM Co je důležité – jaká data jsou relevantní – co jsou to informace? Technici /tvůrci počítačových IS Administrativa (novináři,…) Manažeři (a obecně lidé při rozhodování) INFORMACE Pragmatika: zprávám přiřazován význam (smysl) ZPRÁVY...

7) Internacionální marketing

Internacionální marketing (IM) nabývá na významu (růst významu i objemu mezinárodního obchodu); prodloužení životního cyklu výrobku, zlepšení konkurenčního postavení na domácím trhu, stimulace národní ekonomiky – větší suma peněz, která se do ní dostává,...

3) MARKETING

MARKETING = ucelený systém aktivit, který vede k řízení nabídky správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu za správnou cenu (usměrnění trhu zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli; výroba předem prodaných výrobků)....

5) Finanční analýza

Finanční analýza – výpočet poměrových ukazatelů– srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry– hodnocení poměrových ukazatelů v čase– hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli– návrh na opatření 5 skupin poměrových ukazatelů:a) ukazatele likvidity měřící schopnost...

2) Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková a kapitálová výstavba podniku rozvaha (bilance) – souhrný pohled na aktiva a pasivaaktiva- souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání– investiční (stálá aktiva)-...

1) Pojetí podniku a jeho právní formy

Pojetí podniku a jeho právní formy Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení ziskuPodnikatel1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku2. osoba, která podniká na základě živnostenského...