Štítek: personální řízení

2. Projektový management

7. Základní pojmy v řízení: Organizování a organizační struktury– organizace je logické schéma nutných vazeb mezi pracovníky k zajištění společného cíle– cíl je stanoven v plánovací činnosti– organizování obsahuje:– definování všech aktivit, které zajišťují...

1) Personální management: VÝVOJOVÉ TRENDY PESONÁLNÍHO MANAGEMENTU

VÝVOJOVÉ TRENDY PESONÁLNÍHO MANAGEMENTU, ÚLOHA PERSONÁLNÍHO ÚTVARU V ORGANIZACI, ROLE PERSONALISTY – počátky PSM – při rozvoji průmyslových podniků po průmyslové revoluci– na PSM má velký vliv psychologie, zejména behaviorismus 1. Personální administrativa (správa)–...