Štítek: personální plánování

3) Přednáška: Personální plánování

Personální plánování Plánování: – Plánování je proces, který vyžaduje intelekt; vyžaduje, abychom vědomě určovali průběh činností a zakládali naše rozhodování na cílech, znalostech a důležitých odhadech. – Plánování zahrnuje ty činnosti, které jsou zaměřeny...

1) Personální management: VÝVOJOVÉ TRENDY PESONÁLNÍHO MANAGEMENTU

VÝVOJOVÉ TRENDY PESONÁLNÍHO MANAGEMENTU, ÚLOHA PERSONÁLNÍHO ÚTVARU V ORGANIZACI, ROLE PERSONALISTY – počátky PSM – při rozvoji průmyslových podniků po průmyslové revoluci– na PSM má velký vliv psychologie, zejména behaviorismus 1. Personální administrativa (správa)–...