Štítek: personální management

4) Personální management: ŘÍZENÍ PROFESNÍ KARIÉRY

ŘÍZENÍ PROFESNÍ KARIÉRY, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCU Kariéra– většinou vzestupná dráha člověka v profesní oblasti– počítá se od začátku vstupu do profese po ukončení produktivního věku (i když se profese mění, profesní kariéra pokračuje)–...

3) Personální management: HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – formální proces hodnocení výkonu zaměstnance prováděný pravidelně– po roce 1989 k pracovnímu hodnocení zaměstnanců odpor, dnes se k tomu firmy opětovně vrací– důležitý prvek personální práce– pokud je hodnocení prováděno správně...

1) Personální management: VÝVOJOVÉ TRENDY PESONÁLNÍHO MANAGEMENTU

VÝVOJOVÉ TRENDY PESONÁLNÍHO MANAGEMENTU, ÚLOHA PERSONÁLNÍHO ÚTVARU V ORGANIZACI, ROLE PERSONALISTY – počátky PSM – při rozvoji průmyslových podniků po průmyslové revoluci– na PSM má velký vliv psychologie, zejména behaviorismus 1. Personální administrativa (správa)–...