Štítek: náklady

5. Projektový management

20. Časové řízení projektu: odhad doby aktivity, vypracování harmonogramuOdhad doby trvání– obsahuje stanovení počtu pracovních period, které budou pravděpodobně potřebné ke kompletaci každé aktivity– osoba či skupina, která je nejvíce seznámena s charakterem určité...

1) KOMUNIKAČNÍ MIX

KOMUNIKAČNÍ MIX (postavení v mg mixu, složky a proces komunikace, osobní a neosobní komunikace, integrovaná mg komunikace) POSTAVENÍ V MG MIXU– podsystém marketingového mixu– je to každá forma řízené komunikace, kterou firma používá k:o...

6) Přednáška: VÝBĚR VZORKU

MARKETINGOVÝ VÝZKUM VÝBĚR VZORKU Celý proces výběru vzorku je výrazně ovlivněn tím, kolik na něj podnik má peněz, kolik času mu věnuje a jak jej umí zorganizovat. NÁKLADY ČAS hlediska při výběru vzorku ORGANIZACE...

3) Výnosy, náklady a hospodářský výsledek

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek Výnosy – peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě – zejména-...

2) Přednáška: Ekonomické aspekty jakosti Kč

Ekonomické aspekty jakosti Kč Proč je měříme? – abychom mohli jakost neustále zvyšovat – výrobek je třeba vylepšovat tak, aby co nejlépe splňoval požadavky spotřebitele – náklady z nedisponibility – kdy je výrobek neschopný...