Štítek: média

6) 2. Reklamní kampaň

Ad 3: Taktická realizace: 1. Určení konkrétního rozpočtu– významně ovlivňuje podobu a realizaci reklamní kampaně– metody sestavení rozpočtu:a) podle předem stanovených cílů– nejobjektivnější– stanovíme cíle a poté prostředky, pomocí kterých lze těchto cílů dosáhnout...

5) MÉDIA

MÉDIA (klasifikace podle různých hledisek, používané prostředky v rámci jednotlivých typů, srovnání účinnosti, multimediální prostředky – elektronická média) – média = prostředek pro přenos sdělení od odesílatele k příjemci– média musí být vybrána tak,...