Štítek: marketingové řízení

1. Projektový management

1. Co je projekt (dva aspekty, cíl, projektový produkt, dočasnost, unikátnost)– úkolem institucí nebo podniků je vykonávat nějakou smysluplnou práci; ta se obecně skládá z jednotl. operací nebo projektů a tyto dvě formy se...

5) Realizace marketingového řízení

Realizace marketingového řízení = převedení marketing. plánu do praxe; souvis. s organizací marketingové práce; možnosti:1. podle funkcí = komunikace, výrobek – distribuce2. podle zákazníků = u velkých zákazníků – specifický marketingový přístup, různé použití...

3) MARKETING

MARKETING = ucelený systém aktivit, který vede k řízení nabídky správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu za správnou cenu (usměrnění trhu zboží a služeb od výrobce ke spotřebiteli; výroba předem prodaných výrobků)....

4) Přednáška: Plánovací koncepce

Plánovací koncepce = pojetí plánování 1) zaměření strategického marketingu2) stupně vývoje strategického marketingu3) plánovací koncepce marketingového strategického řízení 1) Zaměření strategického marketingu (stanovení normy) • Přístupy orientované na metody (postup)– lze jej řídit, normovat...

2) Přednáška: ZÁKLADNÍ POJETÍ PODNIKU

ZÁKLADNÍ POJETÍ PODNIKU HISTORIE MARKETINGU I. etapa primitivní marketing (1850-1920)USA – prudký rozvoj výroby => produkce se obtížně prodává, příčina není v kupní síle spotřebitele, výrobce má zájem o využití kapacit, nevěnuje se trhu...

1) Přednáška: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ POTŘEBA = stav pociťovaného nedostatkuPODNIK = společenský systém, stochastický systém s určitou kulturou, určitou pravděpodobností lidé interní = zaměstnanci, manažeři, vlastníci externí = dodavatelé, odběratelé, regionální veřejnost ……na nich podniku záleží funkce...

2) Model řízení marketingových činností

Model řízení marketingových činností Marketingové řízení– top management– definovány cíle a poslání Proces marketingového řízení:1. plánovánía) situační analýza (vývoj trhu, prodeje, konkurence)b) cíle a strategie (maximalizace zisku)c) programy a rozpočty nákladů na marketingové akce...