Štítek: marketingová strategie

9) Přednáška: MARKETINGOVÉ STRATEGIE

MARKETINGOVÉ STRATEGIE Klasifikace:– parciální = dílčí, zaměření na výrobek, trh– integrované = zaměřený na všechno, konkrétní Parciální strategietypy strategií – matice výrobek – trh (Ausoff 1966) – konkurenční strategie – Porterova analýza (1983) –...

4) Přednáška: Plánovací koncepce

Plánovací koncepce = pojetí plánování 1) zaměření strategického marketingu2) stupně vývoje strategického marketingu3) plánovací koncepce marketingového strategického řízení 1) Zaměření strategického marketingu (stanovení normy) • Přístupy orientované na metody (postup)– lze jej řídit, normovat...

2) Model řízení marketingových činností

Model řízení marketingových činností Marketingové řízení– top management– definovány cíle a poslání Proces marketingového řízení:1. plánovánía) situační analýza (vývoj trhu, prodeje, konkurence)b) cíle a strategie (maximalizace zisku)c) programy a rozpočty nákladů na marketingové akce...