Štítek: komunikační mix

2) TVORBA A OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍHO MIXU

TVORBA A OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍHO MIXU: – jeden z nejtěžších úkolů MG manažera– v praxi neexistují kvantitativní kritéria pro tvorbu účinného mg komunikačního mixu– volbu ovlivňují následující faktory:1. charakter trhu2. charakter produktu3. stádium životního cyklu...

1) KOMUNIKAČNÍ MIX

KOMUNIKAČNÍ MIX (postavení v mg mixu, složky a proces komunikace, osobní a neosobní komunikace, integrovaná mg komunikace) POSTAVENÍ V MG MIXU– podsystém marketingového mixu– je to každá forma řízené komunikace, kterou firma používá k:o...

1) MARKETINGOVÁ KOMUNIAKCE

MARKETINGOVÁ KOMUNIAKCE V posledních desetiletích nabývá na významu a to jak ze strany podniků, tak ze stran vnímání spotřebitele. Rostou i částky vynakládané na marketingovou komunikaci a mění se i struktura vložených prostředků.Cíle: zvýraznit...