Štítek: formy komunikace

3) FORMY KOMUNIKACE

FORMY KOMUNIKACE 1. Neosobní (masová) komunikace:– předává sdělení velké skupině potenciálních/současných zákazníků přibližně ve stejném okamžiku– výhody:o snižuje N na jednu osobuo možnost oslovit i geograficky rozptýlenou cílovou skupinuo můžeme ji flexibilně měnit podle...