Štítek: distribuce

6) CENOVÁ POLITIKA

CENA – jako jediná složka marketingového mixu přináší podniku příjmy. Ostatní součásti „4P“ produkují náklady. CENOVÁ POLITIKA – na konci 19. století přišla její myšlenka a stále zůstává rozhodujícím důležitým faktorem.1) firma stanovuje cíl...

9) Distribuce

Distribuce – fyzické cesty, distribuční kanály 1. Fyzické cesty– fyzický pohyb produktu– pohyb plateb– pohyb informací– pohyb propagace– pohyb vlastnictví Fyzická distribuce– skladování (maloobchod, velkoobchod)– doprava (vodní, říční, potrubní) 2. Distribuční kanály (prodejní cesty)•...