Štítek: charakteristika spotřebitele

7) Přednáška: SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ – KULTURA

SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ – KULTURA = Chování lidí, jež se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků. Kulturní prvky:• zvyky – vzorce chování pro určité situace• hodnoty – úsudek formující základní životní situace• jazyk...

4) Segmentace trhu

Segmentace trhu – rozčlenění rozsáhlého heterogenního trhu na určitý počet menších celků, které budou tvořeny zákazníky s podobnými vlastnostmi a podobnými nákupními zvyklostmi– tyto heterogenní prvky celého trhu jsou uvnitř heterogenní (trh dopravních prostředků...