Štítek: cenová politika

6) CENOVÁ POLITIKA

CENA – jako jediná složka marketingového mixu přináší podniku příjmy. Ostatní součásti „4P“ produkují náklady. CENOVÁ POLITIKA – na konci 19. století přišla její myšlenka a stále zůstává rozhodujícím důležitým faktorem.1) firma stanovuje cíl...