Management, Marketing

3) Determinace firmy v jejím okolí

Determinace firmy v jejím okolí Neovlivnitelné prostředí– ovlivnitelné oblasti (5)• zdroje a cíle• konkurenční prostředí• ekonomické a technologické prostředí• politicko – právní prostředí• kulturně – sociální prostředí S-W analýza– hodnocení vlivu vnějších činitelů, prováděné...

2) Model řízení marketingových činností

Model řízení marketingových činností Marketingové řízení– top management– definovány cíle a poslání Proces marketingového řízení:1. plánovánía) situační analýza (vývoj trhu, prodeje, konkurence)b) cíle a strategie (maximalizace zisku)c) programy a rozpočty nákladů na marketingové akce...

1) Marketing

Marketing – způsob řízení podniku prostřednictvím trhu (průzkum budoucí poptávky), která by měla zabezpečit firmám prosperitu– cílem je dlouhodobá ziskovost spojená s úspěšným prodejem a uspokojením potřeb spotřebitelů– T. Baťa, kolébkou USA, koncem 19....

10) Management kvality

Management kvalityhttp://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2482436903091464491&postID=3369095521016321364– kvalita (kvalitativní stupeň) je určována zákazníkem a znamená, že projekt a jeho výstupy splňují požadavky a očekávání zákazníka– kvalita předpokládá splnění norem pro projektový produkt a projektové řízení– kvalita neznamená to nejlepší...

9) Správa dokumentů

Správa dokumentů Správa dokumentů – znalostní management­ systematický proces organizování a uchovávání znalostí, takže mohou být znalosti získávány zpět, využívány a prezentovány způsobem, který jim zajišťuje hodnotu a umožňuje jejich pochopení­ pojmy: data, informace,...

8) Řízení rizika

Řízení rizika Definice managementu rizikaMistr Sun-tzu: Pravidlem vojenských operací není spolehnout se na to, že nepřítel nepřijde, ale připravit si způsoby, jak se s ním utkat, nespoléhat na to, že nepřítel nebude útočit, ale...

7) Hlavní výstupy

Hlavní výstupy – individuální zprávy o stavu– členové týmu projektovému vedoucímu – týdenní/měsíční zprávy o stavu projektu– projektový manažer účastníkům projektu– může existovat několik zpráv v různé formě pro různé příjemce – kontrolní porady...

6) Řízení komunikace

Řízení komunikace „Schopnost komunikovat je na prvním místě v seznamu kritérií úspěchu.“ Peter Drucker – správná komunikace je kritickým faktorem úspěchu– dejte správnou informaci správným posluchačům– komunikace mezi projektem a účastníky projektu– informace o...

5) Řízení rozsahu

Řízení rozsahu 2 zásadní chyby 1. špatná definice programu2. chybí řízení rozsahu – řízení rozsahu – stanovím obsah a hranice projektu– musí ho odsouhlasit investor Podstata řízení změn rozsahu– řízení změn rozsahu znamená přinutit...

4) Řízení rozporů

Řízení rozporů ROZPOR = VELKÝ PROBLÉM!!! – oficiálně definovaný problém, který má vliv na postup projektu a u něhož se nedosáhlo dohody– jeho řešení je mimo vliv projektového týmu– projektový manažer buď řešení sám...