Management, Marketing

2) Přednáška: ZÁKLADNÍ POJETÍ PODNIKU

ZÁKLADNÍ POJETÍ PODNIKU HISTORIE MARKETINGU I. etapa primitivní marketing (1850-1920)USA – prudký rozvoj výroby => produkce se obtížně prodává, příčina není v kupní síle spotřebitele, výrobce má zájem o využití kapacit, nevěnuje se trhu...

1) Přednáška: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ POTŘEBA = stav pociťovaného nedostatkuPODNIK = společenský systém, stochastický systém s určitou kulturou, určitou pravděpodobností lidé interní = zaměstnanci, manažeři, vlastníci externí = dodavatelé, odběratelé, regionální veřejnost ……na nich podniku záleží funkce...

11) Promotion (propagace)

Promotion (propagace) – důležitá je zde komunikace (přenos myšlenek, představ a pocitů Komunikace– model komunikace (management)– komunikace v sobě zahrnuje marketingovou komunikaci, jejíž součástí je i marketingový výzkum • verbální• neverbální (řeč těla)• individuální•...

10) Propagační prostředky

Propagační prostředky – vzorky, ochutnávky, předváděčky, kalendáře, výkladní skříně (markýza = stříška nad obchodem), světelné nápisy, poutače, cenovky, tácky, účtenky, jídelní lístky, etikety, obaly, potiskové předměty logem (ubrusy, klíče, slunečníky, zapalovače, půllitry, trička, ponožky,...

9) Distribuce

Distribuce – fyzické cesty, distribuční kanály 1. Fyzické cesty– fyzický pohyb produktu– pohyb plateb– pohyb informací– pohyb propagace– pohyb vlastnictví Fyzická distribuce– skladování (maloobchod, velkoobchod)– doprava (vodní, říční, potrubní) 2. Distribuční kanály (prodejní cesty)•...

8) Produkt

Produkt – hmotný a nehmotný statek nebo služba, který slouží k uspokojení potřeb a přání spotřebitelů a je prospěšný pro společnost a) podstata– uspokojení potřeb, ekonomická kategorie– pracovní síla, přírodní zdroje (půda, síly), suroviny...

7) Spotřebitel

Spotřebitel – Marshlowova hierarchie potřeb5-stupňový model kupního procesu Typy zákazníkůa) konečný spotřebitelb) zprostředkovatel– velkoobchod– maloobchodc) průmysloví zákazníci– výrobci zboží a služeb– výrobní (farmáři, rybáři, těžaři, stavaři)– finanční instituce (pojišťovny, banky, nemovitosti)– ostatní služby (dopravní...

6) Marketingový informační systém

Marketingový informační systém – je organizační způsob neustálého shromažďování a analyzování údajů nutných pro zajištění informací, které potřebují marketingoví manažeři, aby mohli rozhodovat– organizuje přicházející data v databázi tak, aby byla k dispozici, kdykoliv...

5) Konkurence

Konkurence Firma potřebuje mít tyto znalosti:1. Kdo je naším konkurentem?­ konkurentem je a může být každý, kdo útočí na peněženky našich zákazníků2. Jaká je jejich strategie?­ nejbližší konkurenti jsou ti, kteří se zaměřují na...

4) Segmentace trhu

Segmentace trhu – rozčlenění rozsáhlého heterogenního trhu na určitý počet menších celků, které budou tvořeny zákazníky s podobnými vlastnostmi a podobnými nákupními zvyklostmi– tyto heterogenní prvky celého trhu jsou uvnitř heterogenní (trh dopravních prostředků...