Management, Marketing

1.1 Podnikový management

Podnikový managemen Podnikový management – PM_101 – management vznikl na konci 19. století Různé definice– soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, kterých vedoucí pracovníci (manažeři) používají ke zvládnutí specifických činností, jež jsou nezbytné...

9) OSOBNÍ PRODEJ

OSOBNÍ PRODEJ: – jediná osobní forma komunikace– důležitá součást komunikačního mixu firmy, zvláště:o u zboží s vyšší cenou a omezenou distribucío je-li počet kupujících omezeno u průmyslových firem, maloobchodníků a velkoobchodníků je vhodnější OP...

8) PUBLIC RELATIONS

Public relations (složky, priority, její účinnost, význam její využití pro různé společenské oblasti, etika PR) PUBLIC RELATIONS – VYMEZENÍ: = komunikace a vytváření vztahů dovnitř i navenek firmy (dobré vztahy s nejrůznějšími cílovými skupinami)=...

7) 2. PODPORA PRODEJE A PŘÍMÝ MARKETING

PŘÍMÝ MARKETING: = interaktivní mg systém, který používá jedno či více médií pro vytváření měřitelné odezvy nebo transakce v jakémkoli místě – zahrnuje všechny tržní aktivity, které vytvářejí přímý kontakt s cílovou skupinou –...

7) 1. PODPORA PRODEJE A PŘÍMÝ MARKETING

PODPORA PRODEJE A PŘÍMÝ MARKETING (charakteristika, hlavní formy, charakter působení, faktory účinnosti, problémy, legislativa) PODPORA PRODEJE = soubor krátkodobých stimulů, který má povzbudit k vyzkoušení produktu/služby nebo k jejich nákupu – cíl: zdůraznit, doplnit...

6) 2. Reklamní kampaň

Ad 3: Taktická realizace: 1. Určení konkrétního rozpočtu– významně ovlivňuje podobu a realizaci reklamní kampaně– metody sestavení rozpočtu:a) podle předem stanovených cílů– nejobjektivnější– stanovíme cíle a poté prostředky, pomocí kterých lze těchto cílů dosáhnout...

6) 1. Reklamní kampaň

Reklamní kampaň (průzkum, příprava, postup realizace a etapy, hodnocení výsledků, ukazatelé, úloha reklamní agentury, etický kodex a RPR, asociace komunikačních agentur) Reklamní kampaň (Kotler)= systematický plánovitý proces prezentace reklamních sdělení, kt. mají být předána...

5) MÉDIA

MÉDIA (klasifikace podle různých hledisek, používané prostředky v rámci jednotlivých typů, srovnání účinnosti, multimediální prostředky – elektronická média) – média = prostředek pro přenos sdělení od odesílatele k příjemci– média musí být vybrána tak,...

4) PROCES INTEGROVANÉ MG KOMUNIKACE

PROCES INTEGROVANÉ MG KOMUNIKACE: = způsob plánování mg komunikace, kt. si uvědomuje přidanou spotřebitelskou hodnotu jednotného plánu, hodnotí strategickou roli celé škály komunikačních disciplín (reklamu, mg odezvu, PP a PR) a kombinuje tyto disciplíny,...