Management, Marketing

Smlouva,typy smluv

TYPY SPOLEČENSKÝCH SMLUV: KOLEKTIVNÍ SMLOUVY Tacitní smlouvy Smlouva o otevření akreditivu Smlouva o provozu dopravního prostředku Náležitosti běžné kupní smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Mezinárodní smlouvy sjednané v plné formě Smlouvy sjednané písemně ale...

Úvěr

Žádost o úvěr: Stavební hypoteční úvěr banka může poskytnout úvěr ve formě: Druhy hypotečních úvěrů Úvěr na bytové potřeby od stavebních spořitelen  Lombardní úvěr Druhy úvěrů Výše hypotečního úvěru Formy zajištění úvěr. produktů...

Akcie

Forma akcie CENNÉ PAPÍRY HLAVNÍ TYPY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie, charakteristika, druhy, práva Emisní kurs akcie Akcie zaknihované Dvojité akcie VLASTNÍ AKCIE Každá akcie se skládá: