Management, Marketing

Pro stanovení priorit a pořadí naléhavosti úkolů

– můžeme je rozdělit do jakési matice:A – důležité naléhavé úkoly (krize, neodkladné problémy, termínované úkoly) vyžadují akci, iniciativu, proaktivitu; musíme jednat, abychom využili příležitosti; tento kvadrant má tendenci růst. Někteří lidé jsou denně...

Rady typu:

„Dělej věci podle priorit!“ „Umět s věcmi švihnout“„Co mohou udělat jiní, ať dělají jiní!“ „ Svět se beze mne nezblázní“„Buď nekompromisní!“ „Nezapomeň na umění se ovládat“„Používej efektivně ty nejlepší pomůcky“[1] jsou sice pravdivé a...

3. Aplikace zásad time managementu 4. generace

TM čtvrté generace dovoluje pracovat s intuicí a hlavně využívá principu takzvané proaktivity. Jinými slovy nás vybízí nereagovat na danou věc až nastane, pomocí zaběhnutých a známých návodů, ale aktivním přístupem vymýšlet nové možnosti,...

2. Teorie time managementu

Jako každý živý obor, i TM a jeho učení prochází neustálým vývojem. Většina zdrojů dělí stádia vývoje teorie TM na první až čtvrtou generaci. První generace time managementu zaváděla pořádek do úkolů a činností...

Všechny tři generace TM

Všechny tři generace TM samy o sobě již nedostačovaly , protože chtěly pouze zvyšovat důslednost a disciplínu. I když po pravdě musím říci, že mé osobní úspěchy v pracovním životě přišly ve spojení s...

Podvědomí

– je ohromná databanka toho, co jsme zažili, naučili se… Řídí životní funkce – krevní oběh, trávení atd. Mnoho z toho dostal člověk do vínku narozením a mnoho se naučil v ranném dětství a...

Cílem seminární práce

– je proto zjistit, jaké jsou vypracované soudobé dostupné teorie o managementu času, jaké je jejich praktické využití a sebereflexí ohlédnutí s výslednými možnými podněty pro zlepšení vlastního přístupu k této problematice. Při zvažování...

6. Rozpočet

Stanovení částek na tyto záležitosti:– na přímou komunikaci – telefony, maily…– na výrobu propagačních materiálů (letáčky)– na distribuci propagačních materiálů– branding provozovny – výroba + instalace– výroba navigačního systému– pronájem ploch pro navigaci– výroba...

Téma seminární práce: TIME MANAGEMENT

OBSAH: 1. Úvod: cíl práce, zdroje informací, postupy………………….…………………………22. Teorie time managementu…………………………………….………………………..33. Aplikace zásad time managementu 4. generace…………….………………………….54. Vlastní zkušenosti a příklady z praxe……………………….………………………….75. Seznam použité literatury……………………………….……………………………..101. Úvod: cíl práce, zdroje informací, postupy Téma řízení...

5. Marketingová strategie

Cílová skupina (zákazníci):Stávající klientela, aktuální (pravidelně navštěvují cca 1krát za 6 týdnů kadeřnici)Klientela bývalá (v databázi určité důvody: přestěhování, cena za služby, spokojenost s nabízenými službami)Potenciální noví zákazníci Produkt:Kadeřnické služby – běžná šíře nabídky.Nově...