Management, Marketing

Mark. systém:

def.: souhrn všech toků a vztahů, které spojují podnik s trhemhmotné toky: podnik -> zboží+služby -> trh -> peníze -> podniknehmotné toky: podnik -> informace -> trh -> vztahy -> podnik Mikroprostředí: dodavatel podnik,...

Mark. program:

– akční program, koordinuje složky MMixu – identifikuje hlavní úkoly, organizuje plánované akce, stanovuje zodpovědnost a časový rozvrh– mark. plán – výsledkem plánování – může mít různou podobu – měl by zahrnovat: char. exist....

Market. řízení:

– probíhá ve 3 hlavních fázích: plánování, realizace, kontrolaPlánování: – hlavním účelem mark. plánování je dospět k náležité součinnosti všech složek podniku a optimalizovat jejich činnost v silně proměnlivém, nepředvídatelném, konkurenčním prostředí – podkladem...

Market. řízení:

– probíhá ve 3 hlavních fázích: plánování, realizace, kontrolaPlánování: – hlavním účelem mark. plánování je dospět k náležité součinnosti všech složek podniku a optimalizovat jejich činnost v silně proměnlivém, nepředvídatelném, konkurenčním prostředí – podkladem...

Porovnání výrobní x marketingové:

Motto: více, levněji x difer.Podnik: egocentrická, uzavřený x otevřenýOkolí: negativní x pozitivníPersonál: technokrati x obchodníciŘízení: central.-byrokrat x decentr.Trh: statický x dynamickýKonkurz: negativní x pozitivníMotivace zam.: negativní x pozitivníNeomezená moc rozumu x neníZisk: krátkodobý x...

MG_201 – začátek .. konec

– poprvé se pojem objevil 1902 na Mich. univerzitě– vývojové fáze Mark.:1) Pragmatická -> 502) Teoretická -> 703) Difuzní -> 804) Adaptivní -> 90 Podnikatelské filozofie:– základní přístupy podnikatele k tržní realitě– 5 skupin:...

Závěr

Závěrem můžu shrnout, že všechny 4 vývojové fáze teorie o TM jsou v praxi využívané a nejen profesní manager se bez jejich technik neobejde. Jen ti nejlepší si ale uvědomují nutnost preventivních aktivit a...

4.2 Operativní nástroje řízení času v zaměstnání

Sama používám a můžu doporučit hlavně tyto 3 podpůrné prvky každodenního TM: pro prosté sepsání úkolů a jejich seřazení podle priorit na ploše obrazovky svého PC program AT Notes (freewarový software pro psaní poznámek...

4. Vlastní zkušenosti a příklady z praxe

4.1 Časový snímekBěhem prezenčního studia na VŠE Praha jsem v roce 1999 provedla svůj čtrnáctidenní časový snímek. Považuji ho za velice zajímavý nástroj TM. Podle výsledků takovýchto rozborů času studentů „jen málokdo z nich...