Management, Marketing

Analýza trhu

Spotřební trh: dodává zboží konečnému zákazníkovi. co ovlivňuje spotřebitele:– kulturní faktory: je rozdíl mezi Američanem a křovákema) subkultury: národnostní menšiny, náboženské skupinyb) soc. skupiny: horní, střední, vyšší třída – sociální faktory: a) referenční skupiny:...

Obchodní trh:

Obchodní trh: zákazníkem je M a V síť nebo obchodní řetězce. Nákup zboží za účelem získání zisku.Nákup a prodej ze ziskem. Počet zákazníků je vyšší než na průmyslovém trhu a nižší než na spotřebitelském...

Typy konkurentů:

Typy konkurentů: laxní – nereaguje žádné podněty (nezvyšuje reklamu) vybíravý – reaguje na určité podněty (na reklamu, ostatní věci ho nezajímají) tygr – reaguje na všechno, bojuje až do konce (bojuje do sebezničení) nepředvídatelný...

Analýza spotřebních trhů

MTG prostředí firmy1. mikroprostředí – takové prostředí, které přímo ovlivňuje uspokojování zákazníků.– společnost = pracujeme s řadou firem a dodavatelů netvoří konkurenci – dodavatelé = mít více dodavatelů je lepší (2až 5) je třeba...

Target costing

– Target costing – management cílových nákladů, určení ceny není výrobní náklady + zisk, nýbrž trhem akceptované prodejní ceny – zisk tj. limitní výr. náklady = tržní cena – zisk – z limitu výr....

Řízení jakosti

 provozní metody a činnosti používané ke splnění požadavků na jakost jakost – řízení jakostí, komerční důvod, je-li zákazník nespokojen s výrobkem bezvadnost, vstupní a výstupní kontrola, kontrola je přenechána na zákazníka  nevýhoda...

3. Modulární systémy ověřování shody v EU, v ČR

Situace v EU z hlediska jakostí: realizovaná prostřednictvím evropských norem, prokazování shody – shoda výr. s normou – buď sám výrobce: 1) prohlášení výrobce,2) výrobkový certifikát (získám na zákl. žádosti certifikačního orgánu, neustále obnovován...

Situace v ČR

– dovozci jsou povinní vydat písemné prohlášení o shodě jejich vlastností s požadavky na bezpečnost stanovenými předpisy a postupy posuzování shody a je-li ustanoveno je nutné označit schvalovací zn. CCZ– dozor provádí – Česká...

Zážitky při užívání

zážitky při užívání – prodloužení záruční doby, uspornější provoz, snažší obsluha, rozšíření uživatelských funkcí, blízkost prodejce, info o novinkáchspolupráce při provozu – call centra, pružný servis, dostupnost náhradních dílůpomoc při likvidaci 2. Postupy zlepšování:...

Zdroje:

– čekání a postoje, které lze zaznamenat v procesech výrobních, činnostech technických a administrativních– pohotovost/flexibilita reakcí při monitorování situace na trhu, rozhodování nových výrobách atd. čas je chápán jako element představující ve svém konečném...