Management, Marketing

Způsoby odbytu

– přímý odbyt (zboží jde přímo od výrobce k zákazníkovi, používá se zejména u surovin a materiálu, u strojů a INV celků, ale také někdy užívají i firmy vyrábějící spotřební zboží)– nepřímý odbyt (mezi...

Optimální výrobce

1. dodává včas, v požadovaném množství, sortiment v odpovídajícím množství, kvalitě, designu…2. stimuluje poptávku vhodnými formami propagace3. využívá nástroje podpory prodeje ve vztahu k distributorům4. respektuje záruční lhůty a poskytuje služby spojené s prodejem...

Hlavní cenové cíle mohou být

1. zvyšování zisku (politikou vysokých nebo nízkých cen)2. zvyšování objemu prodeje a tržního podílu3. návratnost investic4. špičková kvalita5. ostatní Hlavní úkoly distribuceMarketingové distribuční cesty: Úrovně:1) bezúrovňová  je tvořena cestou od výrobce k zákazníkovi...

Druhy VO:

 přístupní velkoobchodníci: a) poskytující plné služby (poskytuje dovoz, skladování, ale také fin. –úvěry) b) s omezenými službami (prodej za hotové Cash & Cary) dohodci, zástupci – do-3 osoba, nezastupuje výrobce ani zákazníka, za-zastupuje...

MO bez prodejen

a) přímý prodej – avon, oriflame, tento prodej je velmi nákladný až 50% z ceny tvoří náklady na distribucib) automatický prodej – automaty, jsou na ně vysoké náklady, často nespokojenost zákazníkůc) nákupní služba –...

b) Tržní cena

b) tržní cena – nejsme schopni jí ovlivnit. Nemůžeme jít pod ní ani vysoko nad ní, nic neprodáme Reakce zákazníka na pohyb ceny:Reakce je nejednoznačná:a) cena roste – bude hledat lacinější, přestane kupovat výrobek–...

Cíle podniku při stanovení ceny

Cena– peněžní částka sjednávaná při nákupu a prodeji– peněžní vyjádření ceny je nejčastější– i v současnosti se používá barter, zejména v zahraničí (za zboží se platí jiným zbožím)– důležitou tržní kategorií je tržní cena...

Význam ceny

– cena je jediný prvek marketingového mixu, který vytváří příjmy– všechny ostatní nástroje mixu se pouze promítají do nákladů– cena je důležitá pro trh, neboť poskytuje informace o vývoji poptávky a nabídky– cena je...

d) Sdělovací prostředky

e) demokratické vlivy– nákupní chování také ovlivňuje věk, vzdělání, pohlaví, povolání, sociální postavení, příslušnost k etnické skupině c) sociální třídy– poměrně stejnorodé skupiny členů společnosti, jejichž členové mají podobné zájmy, chování, hodnoty a postoje...

1) Záležitost krátkodobá.

1) Záležitost krátkodobá. Situace kdy o výrobek přestává být zájem dochází k hromadění na skladech a tím pádem riziku znehodnocení nebo prošlé záruční lhůty. Je nutné v tomto případě snižovat cenu na nebo či...