Management, Marketing

Kontrola příklady:

1) kontrola pomocí zpětné vazby – zkoušení žáka ve škole (něco žáka naučím a příště si odzkouším co si zapamatoval)2) kontrola v reálném čase – kontrola právě toho co se teďka děje3) kontrola s...

2) Management 40-70. let

– sociální přístupy (jakou roli má člověk ve společnosti, etika, morálka) – Pareto, Mayo– procesní přístupy = snažili se o definici mang. Funkcí, vymysleli 5 funkcí manag. – zástupce Gulich– systémové přístupy = snažili...

Management a podnikání

 management funguji jak ziskových tak neziskových organizacích Vlivy působící na managementa) vnitřní: finance – stav financí: dobré, – špatné; zaměstnanci-jaké máme zaměstnance oni to ovlivňují více kvalifikované, samostatnější – hůř se řídí; know-how...

Rozdělení managementu

a) nižší – na úrovni mistra (15 lidí má pod sebou), Nejnižší – kontakt přímo – s pracovníky b) střední – vedoucí účtárnyc) vrcholový – gen. ředitel, fin. ředitel, TOP – valná hromada Management...

Typy segmentace:

Homogenní segmentace – není možné segmentovat žádný segment – je shluk Difúzní segmentace – je možné vytvořit jakýkoliv segment Shluková segmentace – přirozené segmenty Podle čeho můžeme segmentovat 1. podle geografie (krajů)2. demografie (věk,...

IV. 10% tržní troškař

IV. 10% tržní troškař – firmy, které zaplňují díry na trhu (u auta – výroba sport. lux. aut – Porsche) Management (to manage – vést, řídit rozhodovat) Zabývá se řízením organizace, je to proces...

Je to vhodné u výrobků, …

– je to vhodné u výrobků, které rychle podléhají zkáze nebo ztrácejí na hodnotě (móda)– některé velké maloobchodní firmy často sjednávají smlouvy s výrobci o přímých dodávkách– jejich výhodu bývá nižší cena a pružnost–...

Není vhodné spoléhat na jediný kaná, …

– není vhodné spoléhat na jediný kaná, protože v případě jeho zániku dochází k úpadku mnoha firem, které jsou s ním úzce spojené– volbu způsobu odbytu a konkrétních distribučních cest zejména ovlivňuje1. charakter produkce...

2. Vertikální marketingový systém

3. horizontální marketingový systém Identifikace tržních segmentůIdentifikace tržních sekventůDnes existují 2 základní teorie: a) hromadný marketing – oslovujeme vždy všechny potencionální zákazníky (reklama – COCA COLA, oslovení) b) cílený marketing – neoslovujeme celý trh,...

Části fyzické distribuce

1) vyřizování objednávek2) skladování – vlastní náklady, veřejné sklady, úložné, distribuční Zásoby  není dobré mít zásob málo ani hodně.hodně zásob – může způsobit platební neschopnostmálo zásob – ztrácíme prestižměli bychom si stanovit objednávkový...