Management, Marketing

c) Výběr média

c) výběr média = kritérium na 1000 oslovených osobd) načasování médiae) hodnocení účinnosti propagace – výzkum kom. účinku, výzkum účinku na prodej 2) podpora prodeje (prodejní propagace)– krátkodobé motivační nástroje používané k stimulaci trhu–...

4) Osobní prodej

interaktivní marketingový systém, který používá 1 nebo více medií pro dosažení měřitelné odezvy v jakémkoliv místě Jaké média využíváme: přímé zásilky , telemarketing katalogy , elektronický nákup (internet) Osobní prodej roste rychleji než obchodní...

Marketingový informační systém:

Marketingový informační systém: cílem je monitorovat situaci na trhu. Je důležitý pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových aktivit. Vnitřní inf. systém (firmy) – tok informací uvnitř firmy (komunikace, telefony, ústně, internet, objednávky)Vnější...

MAKROPROSTŘEDÍ

MAKROPROSTŘEDÍ – prostředí, které nepřímo ovlivňuje zákazníka – demografické prostředí = zabývá se studiem populace (snižování a zvyšování) – ekonomické prostředí = průměrná zda, když se v podniku bude zvedat podnik je na tom...

Tvorba komunikačního procesu

1) určení cílového příjemce2) cíl komunikace (máme několik možností): podvědomí,znalost, přesvědčování, přirovnávání /coca cola/)3) vytvoření zprávy – obtížné: obsah, struktura, formát, zdroje4) určení komunikačních cest: osobní=osobní setkání, neosobní=inzeráty….5) určení rozpočtu organizace: metoda možností=kolik máme,...

Rozpočty mohou být:

VARIABILNÍ – během roku ho můžu upravovat, podle příjmuALTERNATIVNÍ A DODATEČNÉ – mimořádná (povodně – musíme prokopat celý rozpočet)Můžeme udělat 3 druhy příjmů:– pro vysoké příjmy– pro střední příjmy– pro nízké příjmy Rozpočet se...

Má nevýhodu:

Má nevýhodu: nedbá na náklady, je to o čase 4) analýza plánovacích a kontrolních postupů5) informační technologie – s kontrolou vždy souvisí internet, počítačové sítě Celková kontrola– zahrnuje v sobě všechny dílčí kontroly. Převážně...

Marketing, základní pojmy

Je to společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny, hodnotových výrobků s ostatními. Marketing je filozofie,která se zabývá uspokojováním potřeb zákazníka. Historie1)...

Negativa

negativa: nezaměstnanost je vyšší způsobuje životní problémy, ztráta soukromí – kam. systémc) sociální faktory: soc. skupiny, víra, hodnoty  úcta ke svému podřízenémud) politické a legislativní: stabilita legislativy (vymezuje zákonné mantinely), aby se s...

Korea:

Korea: kombinace managementu USA a Japonska. Kontrola – zaměřuje se na měření a korigování práce. Kontrola úzce souvisí s plánováním. Základní kontrolní proces– skládá se ze 3 základních bodů: 1) stanovení standardů – podle...