Management, Marketing

9) Přednáška: I mistři patří k managementu

I mistři patří k managementu Ne každému musí znít toto tvrzení jako pravdivé, ale v praxi se často management stále ještě odděluje od mistrů. Manažeři mají své organizační rituály, své formy zainteresovanosti, svoje vzdělání,...

8) Přednáška: PŘEMĚNA A PŘESTAVBA ORGANIZACÍ

PŘEMĚNA A PŘESTAVBA ORGANIZACÍ (doplněk) Jednou ze základních selektiv firmy je úprava organizační struktury = štíhlé organizační struktury – s tímto pojmem souvisí i horizontální organizační struktura. Jestliže bude firma zeštíhlovat i počet lidí,...

7) Přednáška: Základní typy holdingu

Základní typy holdingu a) pyramidální typ – toto je nejjednodušší typ, na vrcholu je mateřská firma, která je s ostatními členy holdingu spojena buď přímo či nepřímo (zprostředkovaně) s tím, že většinou tato mateřská...

6) Přednáška: STRATEGICKÉ PODNIKATELSKÉ JEDNOTKY /SPJ/

STRATEGICKÉ PODNIKATELSKÉ JEDNOTKY /SPJ/ = seskupení podnikatelských jednotek různých oborů, které je založené na některých důležitých strategických předpokladech, které jsou společné pro všechny Výhoda SPJ spočívá v tom, že většinou velké společnosti mohou provést...

4) Přednáška: STRATEGIE

STRATEGIE Pohled na strategii Plánování – strategické (dlouhodobé) – střednědobé – krátkodobé (operativní)• nejprve se musí stanovit strategie podniku jako celku, a z něj se poté stanovují dílčí strategie – marketingu, výroby, prodeje, technologie...

2) Přednáška: Mezinárodní management

Mezinárodní management – vstup do podniku se zahraničním prvkem nese řadu komplikací – manažer se musí kvalitně připravit Domácí a mezinárodní podniky – charakteristiky a praktiky Prostředí Domácí podnik Mezinárodní podnik Vzdělanostní prostředí 1....

1) Přednáška: Globalizace

Globalizace – definice (přesná) se nikde nevyskytuje– charakteristika (HN): globalizací se rozumí kvalitativní změny ve světovém hospodářství, které jsou umožněné pokrokem informačních, komunikačních a počítačových technologií a které znamenají, že se svět propojuje vzájemně...