Management, Marketing

1) Přednáška: Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Vývoj ŘLZ– počátek minulého století – personální řízení– po 2. světové válce – personální politika podniku– v ČR po roce 1989 – lidské zdroje (začíná se s lidmi pracovat jako s...

4) Personální management: ŘÍZENÍ PROFESNÍ KARIÉRY

ŘÍZENÍ PROFESNÍ KARIÉRY, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCU Kariéra– většinou vzestupná dráha člověka v profesní oblasti– počítá se od začátku vstupu do profese po ukončení produktivního věku (i když se profese mění, profesní kariéra pokračuje)–...

3) Personální management: HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – formální proces hodnocení výkonu zaměstnance prováděný pravidelně– po roce 1989 k pracovnímu hodnocení zaměstnanců odpor, dnes se k tomu firmy opětovně vrací– důležitý prvek personální práce– pokud je hodnocení prováděno správně...

1) Personální management: VÝVOJOVÉ TRENDY PESONÁLNÍHO MANAGEMENTU

VÝVOJOVÉ TRENDY PESONÁLNÍHO MANAGEMENTU, ÚLOHA PERSONÁLNÍHO ÚTVARU V ORGANIZACI, ROLE PERSONALISTY – počátky PSM – při rozvoji průmyslových podniků po průmyslové revoluci– na PSM má velký vliv psychologie, zejména behaviorismus 1. Personální administrativa (správa)–...

LIDSKÝ PRACOVNÍ VÝKON A ČINITELÉ JEJ OVLIVŇUJÍCÍ

LIDSKÝ PRACOVNÍ VÝKON A ČINITELÉ JEJ OVLIVŇUJÍCÍ Každý podnik v tržních podmínkách sleduje svůj vrcholový cíl, kterým je maximalizace zisku. Podnik jako složitý počítač se skládá z nejrůznějších částí. Jedním z nejdůležitějších elementů pro...

4) Přednáška: Metodika analýzy a zlepšování jakosti

Metodika analýzy a zlepšování jakosti – nutné uplatňovat nepřetržité zvyšování (zlepšování) jakosti– znaky:• orientováno na procesy• zaměřeno na prevenci i řešení vzniklých problémů• vycházet ze zákaznických aspektů• vycházet z poznání souvislostí• měření jakostí (všude,...

3) Přednáška: Systémově procesní přístup k managementu jakosti

Systémově procesní přístup k managementu jakosti, systém jakosti jako součást systému řízení podniku QUALITY MANAGEMENT X QUALITY CONTROL– Quality management – řízení jakosti od plánování jakosti, zabezpečování a zlepšování jakosti (i změna mezí) –...

2) Přednáška: Ekonomické aspekty jakosti Kč

Ekonomické aspekty jakosti Kč Proč je měříme? – abychom mohli jakost neustále zvyšovat – výrobek je třeba vylepšovat tak, aby co nejlépe splňoval požadavky spotřebitele – náklady z nedisponibility – kdy je výrobek neschopný...