Archiv měsíce: Listopad 2008

3.1.4 Perspektiva učení se

3.1.4 Perspektiva učení se (v novější literatuře se nazývá jako Interní potencionál)Cíle zde určované pro lidský potenciál (interní kapacity) směřují k zvýšení jejich kvality tak, aby bylo možné dosáhnout cílů pro perspektivu interních procesů,...

b) Informační systém

b) Informační systémPracovníci jednotlivých linií potřebují relevantní informace– obchodní a technické složky – informace o zákaznících, o jejich potřebách, o přínosech jednotlivých zákazníků pro výsledky podniku– technické složky – informace o produktech a technologiích...

3.1.3 Perspektiva interních procesů

3.1.3 Perspektiva interních procesůProcesy, které jsou potřebné pro dosažení cílů z pohledu zákazníků i majitelů podniku (finanční).Lze je přesně identifikovat na základě projektu řetězce činností, které zajišťují již zmíněné obě perspektivy cílů.Úspěšně realizované procesy...

Měření výkonnostních parametrů interních procesů

Měření výkonnostních parametrů interních procesů:– doba vývoje porovnatelného produktu u konkurence– návratnost nákladů na vývoj– doba uvedení produktu na trh– náklady na uvedení produktu do provozu Provozní proces Výkonnost již není měřena jen produktivitou...

3.1.2 Zákaznická perspektiva

3.1.2 Zákaznická perspektivaPřevedení strategického plánu do cílů zákaznicky orientovaných.Obchodní úspěch může navodit splnění finančních cílů. K tomu se musí pracovat na podrobné segmentaci trhu. Pro konečnou sestavu segmentů trhu s jejich produkty se stanovují...

a) Provozní čistý CF

a) provozní čistý CF– předpoklad ~ konstantní jako v r. 2004Základ výpočtu: HV z běžné činnosti před zdaněním = 140 mil.Kč+ placené úroky 2 mil.Kč – finanční výnosy 2,5 mil.Kč+ časové rozlišení nákl. 15,9...

Výpočet čistého CFROI

Výpočet čistého CFROI:Cena kapitálu (WACC)re = 12% expertní odhad ve firmě podle rizikovosti podnikáníru = 6% skutečné úvěrové smlouvyVK = 800 mil.Kč CK = 30 mil.Kč Čistý CFROI = 11,9 – 11,6 = 0,3%Výsledek:...

CFROI

CFROI – vnitřní výnosové procento, výnosnost – nákladovost kapitálu jako měřítko výkonnostiHodnocení: Porovnání výsledného CFROI s průměrnými váženými náklady kapitálu – WACCRozdíl CFROI – WACC → čistý CFROI rozpětí CFROI – když je rozdíl...

c) Koncová hodnota

c) koncová hodnota (neodepisovaná aktiva)– inflačně upravená cena pozemků– ČPK na konci posledního roku životnosti– ostatní čistá aktiva v posledním roce životnostid) doba životnosti aktivVážený průměr ekonomické životnosti používaných aktiv (váhou je hodnota jednotlivých...