Archiv měsíce: Listopad 2008

5.2.4.2 Ochrana pracovníků

5.2.4.2 Ochrana pracovníků (bezpečnost práce a ochrana zdraví)Na výkonnost podniku má vliv výsledek péče o zaměstnance v tomto ohledu (zameškané dny) → kapacita interních útvarů– úrazy– onemocněníVypracovávají se účinné programy, které minimalizují snižování kapacity...

6. IMPLEMENTACE BSC DO PLÁNU ROZVOJE FIRMY

6. IMPLEMENTACE BSC DO PLÁNU ROZVOJE FIRMY Statistika – v současnosti již 50% z 1000 největších podniků světa – impl. BSCPředpoklad dalšího širokého použití – změny v reportingu a controllingu → průběh skutečného plnění...

5.2.3.1 Identifikace možností

5.2.3.1 Identifikace možnostíIdea pro nové řešení produktu přichází z různých zdrojů (myšlenky vlastních vývoj.pracovníků, ideály zákazníků, konkurence, atd.). V zájmu firmy musí být u toho. Cíle a měření:– poznat budoucí požadavky zákazníků (čas srdečně...

5.2.3.4 Uvedení produktu na trh

5.2.3.4 Uvedení produktu na trhTento proces vedle organizování nutných testů kontroluje zda nový produkt přinese plánovaný komerční přínos.Cíle a měření:– rychlost uvedení na trh (časy jednotlivých etap, sledování nutných úprav)– efektivní výroba produktu (výrobní...

5.2.2.3 Udržení zákazníků

5.2.2.3 Udržení zákazníkůJe zřejmé, že je výhodné si udržet stávající zákazníky – jsou zvyklí na produkty i servis, komunikují, produkty mají pro ně hodnotu, jsou ochotni zaplatit i víc než noví. Cíle a měření:–...

Dobré výsledky provozních procesů umožňují

Dobré výsledky provozních procesů umožňujía) pro perspektivu zákaznickou nabídnout:– konkurenční cenu– požadovanou kvalitu– dodací lhůtu– výběr produktů i služeb b) pro finanční perspektivu nabídnout– optimální náklady– max.využití aktiv (T/A, obraty zásob, pohledávek, návratnost investic...

5.2.2 Zákaznické procesy

5.2.2 Zákaznické procesyTento interní řídící proces musí zajistit dlouhodobé vztahy se zákazníky, kteří pomohou realizovat růstovou strategii podniku.Lze je rozdělit na:– výběr zákazníků– získání zákazníků– udržení zákazníků– zlepšování vztahů se zákazníky 5.2.2.1 Výběr zákazníkůTaké...

5.2.1.2 Realizace produktu

5.2.1.2 Realizace produktuRozhodující činnosti a z nich vyplývající cíle (vč. jejich měření) vyplývají ze snahy o efektivní, kvalitní a včasné plnění. Programy při plnění úkolů používají reengineering procesů, ABM, TQM, řízení časového plnění apod....

Např. toto dělení

Např. toto dělení:a) bránit se finanční slabosti, která vede k zvýšení nákladů (restrikce bank, vztahy se zákazníky, dodavateli apod.)b) snižovat riziko, které vyplývá z finanční slabosti a zvyšuje náklady na udržení zaměstnancůc) nižší rizikovost...

5.2 Interní procesy

5.2 Interní procesy 5.2.1 Provozní procesyLze rozdělit ve vztahu s min.textem:– subdodávky– realizace produktu– distribuce a servis produktu– řízení rizika 5.2.1.1 Zajištění subdodávek pro realizaci produktuPro zajištění kvality, ceny i včasných subdodávek se organizují...