Archiv měsíce: Listopad 2008

MARKETING VE SLUŽBÁCH

MARKETING VE SLUŽBÁCH SLUŽBA= činnost, kdy jedna strana nabízí druhé, je nehmatatelná a neplyne z ní žádné vlastnictví.– služba může, ale nemusí být spojena s fyzickou výrobou– v zahraničí pracuje ve službách přibližně 70%...

KLÍČOVÉ BODY KVALITY SLUŽEB

KLÍČOVÉ BODY KVALITY SLUŽEB1, Dodržovat sliby.2, Telefonní kontakt do 5-ti vteřin (zvednout na 3. zazvonění).3, Odpovídat na dopisy do 2 dnů.4, Zákazník čeká nejdéle 5 minut.5, Pozitivní postoj k zákazníkovi.6, komunikace se zákazníkem.7, Upřímnost...

CHOVÁNÍ KUPUJÍCÍHO A JEHO ANALÝZA

CHOVÁNÍ KUPUJÍCÍHO A JEHO ANALÝZA CHOVÁNÍ KUPUJÍCÍHOChování kupujícího na trhu je složitým procesem. Společné u všech kupujících je jejich jednání, které je cílově zaměřeno-tzn., že lidé chtějí získat určitý výrobek nebo službu, která uspokojí...

PRŮMYSLOVÝ TRH

PRŮMYSLOVÝ TRHJe tvořen subjekty, které nakupují zboží a služby za účelem výroby dalších výrobků a služeb, které pak prodávají, pronajímají nebo dodávají. OBCHODNÍ TRHSe stává ze všech jednotlivců organizacích, které nakupují zboží a služby...

METODY PR. TRHU

METODY PR. TRHU:1, Pozorování2, Dotazování 3, Experiment 1, POZOROVÁNÍ– výzkumník zaznamenává skutečné chování a jednání, buď osobně nebo pomocí elektronických přístrojů– podle prostředí, v němž se pozorování uskutečňuje rozlišujeme pozorování v přirozených a laboratorních...

Elektronické dotazování

Elektronické dotazování– má mnoho vlastností obdobných písemného dotazování s využitím počítačové techniky– výhoda – možnost kontaktu tazatele a respondenta, rychlé a levné, umožňuje rychlejší a snadnější zpracování údajů DotazníkPři tvorbě dotazníku musíme vědět:1, koho...

7. Segmentace podle vlastností výrobků

7. Segmentace podle vlastností výrobkůpř.:– segment prestižně orientovaného zákazníka– segment esteticky orientovaného zákazníka– segment technicky orientovaného zákazníka– segment cenově orientovaného zákazníka 8, Segment technicky orientovaného člověka9, Segment cenově orientovaného zákazníka MICRO PROSTŘEDÍ TOPMANAGEMENT A...

MARKETINGOVÝ PRŮZKUM TRHU

MARKETINGOVÝ PRŮZKUM TRHU PRŮZKUM TRHU= sběr údajů a informací o způsobu života, spotřeby, postojích a motivacích spotřebitelů– za účelem vhodné propagace pro každou cílovou skupinu Vlastnosti mark. průzkumu  informace získané z průzkumu musí...

METODY PRŮZKUMU TRHU

METODY PRŮZKUMU TRHU1, Interview – rozhovor mezi tazatelem a respondentem– pokud tazatel nebo respondent interview odmítne můžeme jej vyškrtnout nebo zahrnout do celkové kvótya, Výhody: – respon. věnuje odpovědi větší pozornost – respon. má...

Musí existovat konkurence

3, Musí existovat konkurence = proces, ve kterém se střetávají rozdílné zájmy různých subjektů trhu DRUHY KONKURENCEa, KONKURENCE NAPŘÍČ TRHEM= konkurence mezi nabídkou a poptávkoub, KONKURENCE NA STRANĚ POPTÁVKY= MONOPSON = na trhu existuje...