Archiv měsíce: Listopad 2008

6.4.3 Integrace BSC do systému reportingu

6.4.3 Integrace BSC do systému reportinguStávající situace reportingu a controllingu:– Controlling vydává množství většinou finančních výsledků– v těchto informacích těžko identifikovat plnění cílů– Proto se většinou stává, že prostor pro řízení podniku je rozdělen:...

6.3.5 Určení strategických akcí

6.3.5 Určení strategických akcíJsou to akce organizované přes interní procesy, které vedou ke splnění strategických cílů.Jsou věcně i časově přiřazeny k týmům a jednotlivcům a nemusí mít zcela standardní obsah běžné činnosti.Zároveň je třeba...

6.4 BSC v systému řízení podniku

6.4 BSC v systému řízení podniku BSC – nástroj k prosazení strategických postupů při plnění plánu rozvoje– využití pro jeden projekt – nedostatečné– potřebujeme integraci do systému řízeníKontrola celého průběhu realizace projektů probíhá v...

6.3.3 Výběr měřítek

6.3.3 Výběr měřítekMěřítka: – vyjádření strategických cílů – měření skutečně dosažených výsledkůPro jeden strategický cíl – co nejméně měřítek (1, max. 2)– Vypracování návrhu měřítekČím víc je cíl charakterizován vágně, tím obtížněji se hledá...

6.3.4 Stanovení hodnot strategických cílů

6.3.4 Stanovení hodnot strategických cílůCíle je nutno pospat hodnotou, teprve potom je možné určit konkrétní úkoly pro jejich dosažení (strategické akce, controlling projektu)Některé příklady doporučeného postupu:– Porovnání současně dosahovaných hodnot a předpokládaných cílů.Př.: Strateg....

d) Matice příčin a důsledků

d) Matice příčin a důsledkůPříklad: Korelace mezi dosaženými cíli „potenciálu“ a „zákaznické perspektivy“ Je zřejmé, že zejména nejsilnější vazby příčina – důsledek vedou k vazbě (např. cíl č.1 potenciálu je příčinou cíle č.1 zákaznického...

6.3.2 Formulace vztahů příčin a důsledků

6.3.2 Formulace vztahů příčin a důsledkůZobrazení řetězců vztahů – Strategická mapa – ukazují:– vztahy mezi cíli v jedné perspektivě a mezi perspektivami ostatními– projektují strukturu a účinky jednotlivých strategických akcí– naznačují spolupráci jednotlivých funkčních...

6.2 Vyjasnění strategie

6.2 Vyjasnění strategie Pozn.: Někdy se v literatuře pod slovem strategie míní celý strategický záměr (plán) (Rozdíl proti terminologii SMA)Pro „vyjasnění“ strategie se používají tyto dílčí činnosti: – Kontrola zpracování strategického plánua) před nasazením...

Integrace BSC do strategického plánu

Integrace BSC do strategického plánuProces přechodu od klasického strategického plánu k modelu BSC → k systému 4 perspektivDoporučení:Raději ihned při sestavování strategického plánu a jeho cílů přejít k myšlení ve 4 perspektivách. 6.3 Tvorba...

Plán implementace BSC

– Plán implementace BSC1. Iniciace2. BSC• strategie, cíle• zobrazení principu příčiny – důsledky• měřítka• cílové hodnoty• strategické akce3. Integrace do řízení podniku – Informace, komunikace• Zavedení principů BSC do každodenní činnosti zaměstnanců• Školení• Vytvoření...