Archiv měsíce: Listopad 2008

7.3.2 Specifické rozdíly při hodnocení projektů ve veřejné správě

7.3.2 Specifické rozdíly při hodnocení projektů ve veřejné správěOba druhy projektů → ziskový a obecně prospěšný, mají velmi podobný charakter. Můžeme použít i metody „ekonomického“ (finančního) hodnoceníNáklady – investiční i provozní – existujíFinanční zdroje...

Výpočet

Výpočet hodnotovými ukazateli při měření výkonnosti ve veřejném sektoruSnaha o přiblížení měření finanční výkonnosti ve státní správě je postup zvolený Ministerstvem financí Singapuru v r. 2004 – NEV (Net Economic Value).Používá podobnou metodiku EVA...

Kultura v řízení projektů ve veřejném sektoru

Kultura v řízení projektů ve veřejném sektoruVeřejný sektor zápasí s nedostatkem kvalifikovaných managerů.Není, nebo jen nedostatečně postaven motivační program.Neřeší se často ani kariérní růst zaměstnanců.Tím víc je třeba postupně zavádět princip řízení s pojetím...

7.3 Měření výkonnosti, controlling ve veřejné správě

7.3 Měření výkonnosti, controlling ve veřejné správě 7.3.1 Výkonnost projektů ve veřejném sektoruVýkonnost a její měření je přímo spojeno se zavedením moderních postupů při řízení projektů ve státní správě.Controlling je systém kontrolních a zároveň...

7.2 BSC v řízení projektů ve veřejném sektoru

7.2 BSC v řízení projektů ve veřejném sektoru Při zavádění systému BSC musíme překonávat pochybnosti, jestli je účelné používat tento systém se 4 perspektivami, když ekonomické principy lze těžko užít. Musíme se však snažit...

Příklad strategické mapy projektu

Příklad strategické mapy projektu.Vize:– budovat dobré životní prostředí ve městě– věnovat pozornost dopravnímu systému– dobudovat školství Strategická mapa projektu ve veřejné správě Měřítka výkonnosti ve veřejném sektoru– Strategické indikátory – rozhodující cíle– Indikátory účelnosti...

7. ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI VE VEŘEJNÉM SEKTORU

7. ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI VE VEŘEJNÉM SEKTORU Řízení veřejné správy se v posledním období, v našich podmínkách i v celé EU, podstatně mění.Občanská společnost odmítá centralismus, byrokracii úředníků a volá po zavedení principů managementu, jehož...

6.4.4 Spojení BSC s řízením hodnoty

6.4.4 Spojení BSC s řízením hodnoty (VBM)Podniky orientované na řízení VBM většinou užívají jen finanční řízení.Většinou se sledují tyto výsledky:• Rentabilita (ROCE) operating profit capital employed• CF operating profit odpisy• Růst investice zisk• Kapitálové...

6.4.5 BSC a řízení rizika

6.4.5 BSC a řízení rizikaSměr, který je v některých zemích (Německo) podpořen i zákonem → kontrola „průhlednosti“ hospodaření podniku – zlepšení stavu „Corporate Governance“ (řízení korporace)Cíle:– specifikace rizik– analýza rizik, které ohrožují podnikové cíle–...