Archiv měsíce: Červen 2008

ab) Správní řízení (Fayol)

„Všeobecná a průmyslová správa“ – řízení celku z pohledu „top managementu“ – narozdíl od věd. mngtu – funkce správy – plánování, organizování, přikazování, koordinace, kontrola ac) Byrokratické řízení (Weber) „Základy socioekonomiky, hospodářství a podniku“...

Rozdíly mezi manažery

– spočívají ve stupních dovedností, které jsou na jednotlivé úrovně manažerů kladeny– dovednosti: a) lidské – práce, pochopení, motivace lidí a skupin b) koncepční – koordinace a integrace celé firmy c) technické – využívat...

2. Řízení podniku v turbulentní době

Turbulentní doba– nespojitá, tekoucí doba– neustálé změny, chaos, neurčitost Řízení v turbulentní době– způsob permanentní inovace řízení– podnik nelze řídit jako v minulosti (důraz na postup, postup dle plánu), ale vyžaduje řízení incentivní (motivace...

3. Podnik ve vnějším prostředí

Okolí podniku– faktory, které existují mimo podnik a působí na podnik– okolím je tedy celý svět – přírodní zdroje – VTR – politické, sociální, právní faktory – obyvatelstvo – ekonomika– měnlivost souč. světa vyvolává...

5. Charakterizujte a definujte základní manažerské funkce

Funkce, které plní manažer v podniku– jsou přítomny v práci všech manažerů bez ohledu na podnik, který je řízen1. Interpersonální2. Informační3. Rozhodovací 1. Interpersonálnía) představitel, reprezentant – rutinní zastupování firmyb) vedoucí – odpovídá za...

1. Povaha, smysl a definice pojmu management

Managementje proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního využití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů Funkce managementua) plánováníb) organizováníc) řízení lidských zdrojůd) vedeníe) kontrolováníf) rozhodování Bližší charakteristiky jednotlivých funkcí –...

Zdroje krátkodobého financování

– nevyplacené mzdy– dluhy u dodavatelů– krátkodobé bankovní půjčky Cash flowúkol: vždy mít kladné cash flowČím se liší cash flow od výkazu zisků a ztrát?– časový průběh– zachycuje reálný pohyb peněz (rozdíl mezi výnosem...

15 – Financování podniku

Úkoly finančního managementu– získávat kapitál– rozhodovat o umístění kapitálu– rozhodovat o rozdělení zisku– prognózovatFaktor rizikaméně riziková varianta nese méně, více riziková více Þ tvorba portfolia, diverzifikace výrobního programupravidla rozhodování finančního managmentu:– preferuje se vyšší...