Archiv měsíce: Červen 2008

Organizační struktura podniku

ÚvodIS každého podniku musí být přizpůsoben potřebám a specifikám daného podniku. Je potřeba zohlednit způsob řízení podniku, uspořádání organizace, podnikovou kulturu, okolí a další věci. Jednotlivé atributy jsou uvedeny níže.Zavádění jakéhokoliv systému není spojeno...

1. Trendy mající globální ekonomicko-společenský význam

Rozvoj komunikací, Internet, informační dálniceRozvoj komunikace prostřednictví internetu a datový spojení(ISDN, ADSL,sítě LAN,WAN, Wifi, mobilní připojení atd.)Elektronický obchodVyužití elektronického obchodu včetně všech jeho výhod a možných nevýhodPočty a struktura uživatelů internetuNeustále roste počet uživatelů...

Hospodářské prostředí a IS/IT

Potřeba kvalitního informačního systému a informačních technologií je vyvolána především charakterem současného hospodářského prostředí a významem informací v tomto prostředí. Mezi významné skutečnosti, které ovlivňují potřebu IS-IT (podrobněji viz. 1 – str.14-23)• Dynamika trhů...

Hospodářské prostředí a IS/IT

Potřeba kvalitního informačního systému a informačních technologií je vyvolána především charakterem současného hospodářského prostředí a významem informací v tomto prostředí. Mezi významné skutečnosti, které ovlivňují potřebu IS-IT (podrobněji viz. 1 – str.14-23)• Dynamika trhů...

Programy DSS

Existují dva typy. První z nich jsou součástí standardních balíků aplikačního softwaru pro podnikové řízení (SAP, Oracle Financials apod.). Tyto balíky zahrnují funkce jenž mohou sloužit jako DSS a EIS. Druhá cesta jsou specializované...

Integrace stylu řízení, znalostí apod.

V dnešní době díky novým technologickým možnostem dochází k integraci stylu řízení a práce s informacemi. Na základě těchto možností dochází k splošťování organizačních struktur, novým možnostem spolupráce(virtuální týmy, podniky), novým možnostem řízení firmy....

Def. DSS (Sprague a Carlson – 1983)

Interaktivní počítačový systém sloužící k podpoře a ne nahrazení rozhodování polostrukturovaných a strukturovaných problémů Charakteristika DSSSystémy pro DSS by měly splňovat tyto základní funkce:1. Rozsáhlá podpora rozhodování, s důrazem na předpověď2. Uživatelsky příjemné rozhraní3....

Intuitivní a destruktivní brainstorming

Postup při intuitivním brainstormingu je v podstatě shodný s postupem klasické burzy nápadů. Uskutečňuje se ve třech pracovních fázích (příprava schůzky, provedení schůzky a vyhodnocení námětů) při důsledném respektování zásad efektivního uplatňování metod intuitivního...