Archiv měsíce: Červen 2008

Postupy analýzy

Při projektování informačních systémů rozlišujeme dva (tři) základní postupy: postup zdola-nahoru (bottom-up) a postup shora-dolů (top-down) a postup kombinovaný (middle-out), který je kombinací obou předchozích postupů.Základem shora-dolů přístupu je přesné vymezení projektované reality, postupná...

Analýza shora a tvorba zdola

Analýza shora a výstavba zdola je postup (nebo spíše princip, doporučení) známé v literatuře pod pojmem „Top down analysis and bottom up design“. Tento princip je založen na počátečním rozkladu (dekompozici) firmy (řešeného subjektu)...

Příloha: Funkční a zdrojový přístup

Funkční přístup Funkční přístup primárně vychází z požadavků na výstupní informace jako reakce na funkce v systému a zaměřuje se především na možnosti, jak tyto informace ze systému získat. Zaměřuje se proto především na...

Další spolupracovníci

• Správce – Provozovatel• správce bývá osoba, provozovatel bývá firma,• u externích systémů provádí přejímku systému, u podnikových se přejímky zúčastní, O ošetřuje provoz systému a zajišťuje jeho funkčnost,• pečuje o datovou základnu systému,...

Zdroje pro tvorbu a implementaci informačního systému podniku

To je v Douckově skriptech, které bohužel nemám, dopíšu to 2.1.2005 po workshopuZdroje: 1) personální – včetně znalostí, schopností a dovedností pracovníků včetně jejich „know-how“ v oblasti projektového řízení,2) časové 3) finanční4) technologické –...

Kdo spolupracuje, lidé při tvorbě IS

Při tvorbě nebo inovaci systémů spolupracuje několik partnerů. Jednotlivé partnerské funkce jsou dosti přesně vymezeny, používá se však poněkud nejednotná terminologie. V následujícím přehledu se prvních termínů používá v oboru podnikových systémů, termínů na...

Příloha: Styly řízení

K tomu, aby bylo dosaženo stanovených cílů podniku, je nutné vytvořit jednotné podnikové řízení, které řídí kombinaci výrobních faktorů. Vrcholným úkolem podnikového řízení je stanovení konkrétních podnikových cílů, jejichž prostřednictvím má být dosažen cíl...

Základní typy stylů řízení:

1. Autokratický (byrokratický) styl řízení1.1. PopisAutokratický styl řízení je maximálně centralizovaný a direktivní. Veškerá rozhodnutí ve firmě se uskutečňují z jednoho místa, tedy místa vedoucího pracovníka. Styl je stavěn na rozkazech a příkazech, které...

Styl řízení firmy

Záleží také na tom jaký je styl řízení firmy a to nejen v celé firmě, ale i na jednotlivých úrovních. Existují různé styly řízení:Základní typy stylů řízení:1. Autokratický (byrokratický) styl řízeníAutokratický styl řízení je...

Směsi stylů řízení

1. Autokraticko-demokratický styl řízeníTento styl řízení vychází jak z hodnotových orientací, tak i ze situačních faktorů. To znamená, že jsou situace, kdy je potřeba uplatnit plně autokratický styl řízení a také nastávají situace, kdy...